Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 2016

plansza

15 października w Toruniu odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność i wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję.  W zebraniu wzięli udział delegaci oddziałów we Wrocławiu, Bolesławcu, Głogowie, Sulechowie, Węgorzewie i Warszawie. Na 33 delegatów było obecnych 31. Byli obecni również członkowie Stowarzyszenia z Torunia, którzy nie tworzą osobnego oddziału.

Zgodnie z tradycją  delegaci złożyli wiązankę kwiatów przed Zespołem Pomnikowym Polskich Artylerzystów w Toruniu. Przed rozpoczęciem zebrania ustępujący Zarząd wyróżnił wielu członków i oddziały.
Nasz Oddział i personalnie kol. Marek Donaj zostali wyróżnieni Ryngrafem Stowarzyszenia (zdjęcie po prawej).ryngraf

Porządek zebrania obejmował:

  • Czynności organizacyjne: wybór władz zebrania i komisji Uchwał i wniosków oraz wyborczej;
  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za I kadencję 2012-2016;
  • Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
  • Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego;
  • Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  • Zmiany w Statucie (propozycje Ustępującego Zarządu, dyskusja i głosowanie);
  • Wybory władz Stowarzyszenia;
  • Podjęcie Uchwały programowej.

Sprawozdanie za I kadencję przedstawił ustępujący Prezes kol. Roman Kłosowski.  Wystąpienie obejmowało omówienie realizacji zasadniczych przedsięwzięć w kolejnych latach kadencji, w większości których  brali udział koledzy z naszego oddziału. Komisja Rewizyjna rozliczyła finanse Zarządu Głównego a przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego nie bardzo miał o czym mówić bo Sąd w omawianym okresie był bezrobotny. Po dyskusji delegaci w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium Ustępującemu Zarządowi.

Zaproponowano zmiany w statucie Stowarzyszenia. W większości były to propozycje redakcyjne porządkujące zapisy i usuwające rozbieżności lub niezgodności między różnymi artykułami. Ostatecznie na wniosek ustępującego Zarządu w głosowaniu zmiany w Statucie zostały odrzucone po to by mógł je dopracować nowy Zarząd i poddać pod głosowaniu na następnym walnym zebraniu.

Prezes

Zgodnie z planem zebrania dokonano w głosowaniu tajnym wyboru nowych władz. Do Zarządu Głównego zgłoszono i wybrano 11 członków. Do Komisji Rewizyjnej – 5 i do Sądu Koleżeńskiego – 5.

Nowym Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów został ponownie wybrany kol. Roman Kłosiński, a do Sądu Koleżeńskiego wybrano na członka naszego kolegę Marka Donaja.

Zebranie zakończono podjęciem Uchwały Programowej, która jest bardzo ogólnym dokumentem zawierającym główne kierunki działania Stowarzyszenia w nowej kadencji.

Linki zewnętrzne:

Komunikat Zarządu Głównego z 26 października 2016 r..
Dokumentacja fotograficzna Zarządu Głównego.