Rondo Artylerzystów w Głogowie (2018-03-10)

W dniu 10.03.2018 roku nastąpiło oficjalne nadanie nazwy „Rondo Artylerzystów” dla nowego ronda powstałego w ciągu zmodernizowanej ul. Wojska Polskiego i nowej ul. „Generała Józefa Bema” wybudowanej na dawnych terenach powojskowych. Z inicjatywą nadania tych nazw wystąpił radny Gminy Miejskiej Głogów mjr rez. Janusz Szmołda w porozumieniu z głogowskimi organizacjami kombatanckimi i związkami i stowarzyszeniami żołnierzy rezerwy: Związkiem Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów, Stowarzyszeniem Saperów Polskich, Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Związkiem Inwalidów Wojennych. Rada Miasta podjęła decyzję o nadaniu tych nazw w dniu 19.09.2017 roku.

W uroczystości z asystą honorową pocztów sztandarowych: 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego, historycznego sztandaru 5 Brygady Artylerii z pocztem przybyłym z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca, pocztami głogowskich kombatantów, ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej i ZŻWP im „Ziemi Głogowskiej” uczestniczyła liczna grupa byłych żołnierzy rezerwy artylerzystów i uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego. Władze administracyjno – samorządowe miasta i Powiatu Głogowskiego reprezentowali Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Koliński, Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rokaszewicz oraz liczni radni miejscy i powiatowi.

Oficjalnego symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: prezes Głogowskich Kombatantów Franciszek Marciniak obecnie też najstarszy z żyjących żołnierzy z grupy organizacyjnej pierwszej jednostki artyleryjskiej w Głogowie od 1951 roku 112 pułku artylerii ciężkiej, ostatni dowódca rozformowanej w 2001 roku 5 Brygady Artylerii, prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie płk w st. spocz. Andrzej Truszkowski i uczennica klasy mundurowej Zespołu szkół im. Jana Wyżykowskiego Emilia Zdanowicz. Oprawę muzyczna zapewniła Orkiestra Dęta Huty Miedzi „Głogów”