Barbarka 2017

 

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii „BARBARKA 2017” 02.12.2017

Pod „Pomnikiem Artylerzysty” na terenie koszar już po raz 15 od czasu rozformowania w 2001 roku 5 Brygady Artylerii odbyły się uroczystości Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii „Barbarka 2017”. Wojskową asystę honorową zapewnił 3 dywizjon artylerii 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca z pocztem historycznego już sztandaru 5 Brygady Artylerii oraz poczet sztandarowy Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej.
Na utrwalone w tradycji głogowskiego garnizonu wojskowe święto przybyli przedstawiciele władz administracyjno – samorządowych miasta Głogowa : Prezydent Rafael Rokaszewiczi przewodniczący Rady Miasta Andrzej Koliński. Powiatu Głogowskiego z starostą Jarosławem Dudkowiakiem i przewodniczącym Rady powiatu Ryszardem Rokaszewiczem. Obecni byli dowódcy jednostek wojskowych, prezesi związków kombatantów, weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego.
Tegoroczna jubileuszowa „Barbarka 2017” była tez okazją do podsumowania przez ostatniego dowódcę 5 Brygady Artylerii jednocześnie prezesa Głogowskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk rez. Andrzeja Truszkowskiego aktywności środowiska byłych żołnierzy jednostek artyleryjskich, które w latach 1951 – 2001 stacjonowały w Głogowie. Pomimo rozformowania jednostki dzięki życzliwości Dowództwa Garnizonu, Wojskowego Komendanta Uzupełnień, władz miasta i powiatu oraz KGHM „Polska Miedź” S.A. jako fenomen w skali kraju i Sił Zbrojnych RP Głogów pozostaje w tradycji wojskowej i społecznej pamięci garnizonem artyleryjskim. W 2017 roku Rada Miasta Głogowa nadała nazwę „Rondo Artylerzystów” dla nowo wybudowanego ronda w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz nadała nazwę ul. Generała Józefa Bema” dla nowej ulicy wybudowanej na dawnych terenach powojskowych . Nasz Oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów należy do najliczniejszych i aktywniejszych w skali kraju.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów nadał Honorowe Odznaki SPA dla: Rafaela Rokaszewicza, Jana Zubowskiego, Jarosława Dudkowiaka, ppłk Piotra Mielniczuka i ppłk Adama Kilszki. Srebrne odznaki SPA wręczono mjr rez. Jerzemu Wiśniewskiemu i chor. sztab. Jerzemu Szali.
W trakcie uroczystego apelu nawiązano i uczczono pamięć dowódców i żołnierzy z historycznego rodowodu jednostek artylerii ciężkiej noszących w Wojsku polskim numer „5” i jednostek artylerii stacjonujących w Głogowie w latach 1951 – 2001. Minutą ciszy i melodią „Śpij Kolego” uczczono pamięć kolegów artylerzystów, którzy w 2017 oku odeszli z naszego grona na „wieczną wartę”: płk rez. Antoniego Szostka, ppłk rez. Zenona Dudka, kpt. rez. Witolda Bajora i chor rez. Jana Minichowskiego.
Pod „Pomnikiem Artylerzysty” złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym zakończyła „Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego”.
Następnie odbył się już wywodzący się z wieloletniej artyleryjskiej tradycji świąt pułkowych i brygadowych „Obiad Artyleryjski” .

Dokumentacja fotograficzna tutaj…